Werken met persoonlijkheidsdelen

Doel
De module Werken met persoonlijkheidsdelen is een belangrijke manier van kijken en tegelijk een geweldige therapeutische behandeltechniek. Het geeft inzicht in wat maakt dat iemand zo perfectionistisch, terughoudend, angstig, geen nee kan zeggen, altijd maar doorgaat, boos is, enz. Door dit inzicht herontdek je je eigen keuzemogelijkheden in het leven. Jij kiest welke deelpersoonlijkheid aan het stuur van jouw leven zit.

Inhoud
De basis van deze techniek ligt in het werk van de psychologen H. en S. Stone en is door ons verder ontwikkeld voor de spiritueel werkende energetisch integraaltherapeut. De module is daarmee tevens onderdeel van het 3e studiejaar.

Ieder mens heeft dominante, overheersend aanwezige, persoonlijkheidsdelen in zich. Daartegenover staan de persoonlijkheidsdelen die 'weggestopt' zijn en te weinig ruimte en aandacht krijgen. Dit merk je aan uitspraken als: "Ik zou weleens een dag rustig een boek willen lezen, maar ja....". Of wat te denken van een doordrammer die uiteindelijk tot een burn-out leidt?
In het werken met persoonlijkheidsdelen ga je in gesprek met zowel het overheersende als weggestopte deel. Daarnaast komen ook innerlijk kind-delen in het licht te staan. Telkens weer is het verwonderlijk hoeveel informatie en inzicht het gesprek met delen geeft.
Heel zin-gevend.

Balansherstel
De balans tussen de persoonlijkheidsdelen is bij veel mensen zoek, en je voelt je daardoor minder krachtig als gehele persoon. Dit heeft ook invloed op het energieniveau.

Planning en deelname
Tussen de lessen is telkens enige tijd gepland, zodat je voldoende tijd hebt om het werken met persoonlijkheidsdelen zelf te ervaren en doorleven. Dubbel leerzaam dus. Daarom is deze module ook geschikt om te volgen voor je eigen ontwikkeling en je kijk om je medemens te kunnen verbreden.

Start van de module: 10 oktober a.s.
Overige lesdata: 31 oktober, 07 november, 21 november (tot 15.00 uur), 12 december (tot 15.00 uur).
Tijd: van 10.30-16.00 uur, m.u.v. 21 november en 12 december.
Vervolgens optioneel inschrijving mogelijk voor het doen van thuissessies met verslag waarop feedforward en individueel praktijkexamen. 

Locatie: Visweg 45, Egmond-Binnen.
Docent: Karin Groot.

Deelname: € 535,00.
Inclusief: vijf lessen waaronder ook een les kernkwadrant, syllabus, drie verslagen thuissessies van feedforward voorzien.
Exclusief: thee a € 1,00 per kopje, koffie vanaf € 1,00 per kopje, praktijktentamen.

Optioneel: thuissessies met verslag waarop feedforward en praktijkexamen met certificaat à € 145,00.

Dit zijn enkele modules die je kan volgen