Zoeken in de website

Inschrijven Nieuwsbrief

Waarom zou ik gaan mediteren?

Als we het fenomeen meditatie analyseren onderscheiden we twee aspecten.

  1. Mediteren op het horizontale vlak. Bestrijkt het mensenrijk.
  2. Mediteren op het verticale vlak. Bestrijkt het kosmische of Goddelijke rijk.

Ad. 1.
De wens om te willen leren mediteren ontstaat bijna altijd als iemand merkt dat zijn kwaliteit van leven achteruit is gegaan en hij daar geen verbetering in kan brengen.

Denk daarbij aan:

Je gaat op zoek naar verbetering en komt ‘het mediteren’ tegen. "Ach, waarom ook niet", denk je dan, "het heeft een kennis van mij ook geholpen en die vertelt er enthousiast over".

Dit is een goede reden om met mediteren te beginnen, want je wilt nu eenmaal de problemen die je in je fysieke leven tegenkomt, oplossen, niet waar? 

Je leert je dag in te delen, je leven te organiseren en er ontstaat weer overzicht. Al snel merk je dat je vermogen je te concentreren weer terugkeert en het lijkt wel of je milder wordt in je oordeel, je bent in ieder geval niet snel meer geïrriteerd.

Het voelt goed het gevoel te hebben zelf weer aan het roer te staan.

Het is stiller geworden in je hoofd waardoor je makkelijker de antwoorden kunt horen die in je naar boven komen als je een oplossing voor een fysiek probleem tracht te vinden en daarmee de weg te vinden die je moet gaan.

Ook kun je er een gewoonte van maken om in je dagelijkse meditatie de gebeurtenissen van de dag na te gaan, je gedachten, woorden en daden, en te zien of er iets bij is dat je meer inzicht kan geven in jouw kennis van het leven

Een volgende stap zou kunnen zijn om inzicht te krijgen in het doel van je leven, door bijvoorbeeld te kijken naar markante gebeurtenissen in je leven en de ervaringen die je daarbij opgedaan hebt. Je kijkt dan of je een verband kunt zien en of je kunt ontdekken welke lessen hier voor jou in besloten liggen.

Ad. 2.
In het bovenstaande zie je een groei van degene die mediteert. Hij ontwikkelt zijn bewustzijn van puur horizontaal bewust naar een mengvorm met verticaal bewustzijn.

Je ontgroeit het niveau van horizontaal bewustzijn waardoor het tweede aspect, het mediteren op het verticale vlak, zich vanzelf aandient.

Het lijkt een avontuur.
Het mediteren op het horizontale vlak is nu gewoon geworden, je hebt het verkend en ervaren wat je er mee kunt. Het blijft echter in de materie en op het menselijke vlak.

Er is toch meer?

Ik heb verschillende keren goede ingevingen gehad, waar komt dat vandaan?
Zou er een verband zijn tussen mediteren en bidden?

En meer van dat soort vragen maken je nieuwsgierig en motiveren je om je eenmaal ingezette speurtocht voort te zetten en uit te breiden.

Energetisch gezien gaan we omhoog, richting kosmische energie, vandaar de naam ‘verticaal’.

We hebben al geleerd om het stil te maken in onszelf en om ons af te stemmen maar nu gaat het er echt op aan komen dat je innerlijk helder is, dat je fysieke brein, die alle herinneringen van de tijd die achter je ligt bevat, stil is, zodat je in die stilte een verbinding tot stand kunt brengen met je hogere zelf. Want je hogere zelf is de intermediair tussen:

"dat wat ‘ik’ zegt” en "dat wat ‘ik’ is”. Tussen de veelheid (ego) en de eenheid (Monade, essentie, bron).

Daarom is het doel van deze vorm van meditatie jezelf te verbinden met je hogere zelf. Je gaat op een hoger abstractieniveau mediteren. Jouw ego komt niet meer op de eerste plaats maar het grote geheel waartoe ook jij behoort. Je mediteert niet meer om te vragen en persoonlijk te ontvangen maar om te geven. Je zit daar om de energie van je eigen wezen uit te zenden naar de Kosmos om die te laten gebruiken door de Hogere wezens, die het lot van deze planeet in handen hebben. Op jouw beurt zul je de kennis van de Kosmos ontvangen.

Doordat je nu meer naar jezelf hebt leren luisteren en het wezen van meditatie hebt leren begrijpen, ga je nu ook de vrijheid in jezelf voelen om op een meer persoonlijke manier te mediteren. Want bij meditatie op dit niveau gaat het om de persoonlijke band die je met jouw Godheid hebt opgebouwd.

In dit verband noem ik ook de groepsmeditaties. Hierbij bundelt de energie van de aanwezigen zich, hetgeen ook duidelijk gevoeld kan worden. Bekend is dat deze vorm van meditatie stimulerend werkt op het proces van het individu.

Nu je beide aspecten van meditatie hebt leren gebruiken kun je er natuurlijk ook bewust gebruik van maken. Er zullen zich, per slot van rekening, altijd wel vragen op het persoonlijke vlak blijven aandienen.

Als je bijvoorbeeld twee keer per dag mediteert, zou je de ochtendmeditatie in het horizontale vlak kunnen doen en de avondmeditatie in het verticale vlak.

Gaandeweg zul je merken dat het mediteren zich niet meer beperkt tot de momenten die je hiervoor reserveert maar dat de ‘meditatieverbinding’ er steeds meer wel dan niet is. Je merkt dit onder andere aan de manier waarop je met je medemensen omgaat, de manier waarop je problemen aanpakt, de manier waarop je naar de wereld kijk. Als ingrediënten hierin vind je meer liefde, respect en mededogen.

Vanuit de veelheid zijn we verder opgeschoven naar de eenheid.
Wat zal de wereld mooi worden als we deze weg allemaal gaan.

Het meditatieprogramma van de ASPI, kijk bij:

Basiscursus, meditatie voor gevorderden, opleidingen meditatiecoach, meditatieleraar 1.

Je kunt je voor alle activiteiten opgeven bij het secretariaat: contact.
Of vul gelijk het Inschrijfformulier in.

Planning

JISZ 2021-2022 afsluitend tentamen

Schriftelijk afsluitend tentamen Jaartraining I... Lees meer »

Auralezen

Door een aurareading kan je een ander helpen zi... Lees meer »