Zoeken in de website

Inschrijven Nieuwsbrief

Tarieven

Opleidingen

Toelatingsprocedure voor de opleiding - Eenmalig: € 115,00.

1e studiejaar - Jaartraining Intensieve Spirituele Ontwikkeling (JISO), het cadeau-aan-jezelf-jaar: € 2049,30 Voor de lessen. Dit is inclusief lesmap, 19 lessen, 2 lesdagen Bach Bloesem Remedies (samen in totaal 88 contacturen) niv.1 waarvoor een certificaat van het Bach Opleidingscentrum Nederland behaald kan worden, 11x lesstof, één kopje koffie, thee of water per lesdag.
Exclusief: eenmalige toelatingsprocedure à €115,00, verplichte literatuur rond € 60,00, het optionele tentamen a € 95,00, en de verplichte individuele sessie leertherapie (rond € 125,00). De leertherapie dient uiterlijk twee weken voor het schriftelijk tentamen zijn ondergaan.

2e studiejaar - de opleiding tot energetisch begeleider: € 2.873,91. Inclusief lesmap, lesstof (per e-mail), één praktijkmodule waaronder practicum bijeenkomsten en werken onder supervisie, theorieexamens en één praktijkexamen.
2018: extra praktijkmodule therapeutic healing of auralezen tijdens het jaar dat je het 2e jaar volgt: € 390,00.
2018: praktijkmodule therapeutic healing, auralezen en/of focussen na of als vervolg op het 2e studiejaar in het daaropvolgend studiejaar het afronden EB: € 595,00.
Heb je elders een goede energetische basisscholing gevolgd en wil je nu het auralezen of therapeutich healing leren? Vraag een gesprek aan met de directie.
3e studiejaar - de opleiding tot energetisch integraaltherapeut: € 3.100,00. Dit studiejaar in twee delen: € 1.600,00 per deel. Inclusief lesmap, lessen volgens het lesrooster, drie sessies leertherapie (1,5 uur), lesstof (je ontvangt het per e-mail), schriftelijk- en praktijktentamens en examens. Exclusief verplichte literatuur (rond € 125,00).
Op dit moment ingepland: het 3e jaars opleidingsonderdeel hypnotherapie: € 775,00, t/m 30 maart 2018. Tevens nascholingsmodule voor de al afgestudeerde therapeuten in andere disciplines. Inclusief zeven lesdagen, lesmap, syllabus, bewijs van deelname. Exclusief lunch en optioneel voor een certificaat: werken onder supervisie € ± 95,00 per sessie, theorie-examen € 65,00 en praktijkexamen € 95,00.
€ 775,00 in twee delen te betalen: € 350,00 voor 2 oktober 2017 en € 425,00 in de eerste week van januari 2018.
4e studiejaar - de opleiding tot energetisch integraaltherapeut vervolg: € 3.100,00. Inclusief lesmap, lessen volgens het lesrooster, drie sessies leertherapie (1,5 uur), lesstof (je ontvangt het per e-mail), schriftelijke- en praktijktentamens en eindexamen. Exclusief verplichte literatuur (rond € 65,00).
Op dit moment kun je je als oud ASPI student inschrijven voor het afronden van je studie met integraal praktijk en scriptie.
Deed jij het 4e studiejaar in 2016 of 2017 en wil je nu afstuderen? Dan zijn deze tarieven op jouw studievervolg van toepassing:
Uitstel 4e studiejaar - studiejaar afronden met scriptie: € 475,00. 
Uitstel 4e studiejaar - studiejaar afronden met verslagen, IP examen en scriptie: € 695,00.
Overige situaties in overleg met de directie.

Herkansingen
1e Herkansing schriftelijk tentamen alle studiejaren: € 65,00.
1e Herkansing praktijkexamen 2e studiejaar: € 125,00.
2e Herkansing praktijkexamen 2e studiejaar: € 175,00.
1e herkansing integraal praktijkexamen: € 175,00.
2e herkansing integraal praktijkexamen: € 225,00.

De lessen uit het 2e, 3e en 4e studiejaar kunnen als bij- en nascholingsdagen gevolgd worden door de al afgestudeerde therapeut of therapeut in opleiding.

Cursussen, bij- en nascholing 
Therapeutische vaardigheden en overdracht & tegenoverdracht: € 115,00. Nb. Wordt vanaf 2018 ook vast onderdeel van studiejaar 3.
Reanimatie/AED voor volwassenen en kinderen, 10.00-16.00 uur, door een erkende organisatie (meestal declarabel bij je zorgverzekeraar): € 65,00.
Stervensbegeliding inclusief energetische behandelwijzen: € 125,00.
Rebirthing: € 37,50.
Voyager Tarot: € 95,00.
Les/Intervisie bijeenkomsten met telkens een andere therapeutische techniek op het programma: € 35,00. 
Omgaan met lastige mensen: € 195,00. Inclusief lunch en in het 2e dagdeel met trainingsactrice, 09.00-17.00 uur. Nb. vanaf 2018 vast onderdeel van studiejaar II tot energetische begeleider.
Healen en Helend werken in de auralagen en de zeven hoofdchakra's: € 445,00. Privéles: € 890,00.

Modules, specialisaties - ook als bij- en nascholing
Hypnotherapie - praktijkaanvullende module: € 775,00. In twee delen te betalen: € 350,00 voor 2 oktober 2017 en € 425,00 in de eerste week van januari 2018. Optioneel bijkomende kosten voor: werken onder supervisie, theorie- en praktijk examen.
Reïncarnatiefilosofie: € 255. Inclusief drie lessen van drie uur, syllabus en deelnamebewijs. Nb. Is een vast onderdeel van studiejaar III tot energetisch integraaltherapeut. Privéles: € 585,00.
Werken met deelpersoonlijkheden: € 650,00. Inclusief vier lesdagen, syllabus, praktijkoefening onder supervisie, praktijkexamen, certificaat. Nb. Is een vast onderdeel van studiejaar III tot energetische integraaltherapeut.
Kindertherapie - basis € 650,00. Inclusief zes lesdagen, lesmap, syllabus. Open inschrijving. Optioneel schriftelijke eindtoets: € 65,00. Nb. in herziening.
Kindertherapie - therapeut € 795,00. Inclusief zes ledagen, lesmap, syllabus, theorie- en praktijktoets. Voor de afgestudeerde spiritueel- of energetische (integraal)therapeut of i/o. Nb. in herziening.

Mindfulness opleidingen
1. Basiscursus: € 140,00. Inclusief zeven bijeenkomsten van 2 uur, naslagwerk, deelnamebewijs.
2. Gevorderden: € 140,00. Inclusief zeven bijeenkomsten van 2 uur, naslagwerk, deelnamebewijs.
3. Meditatiecoach: € 435,00, inclusief vijf bijeenkomsten van 3 uur, praktische eindtoets, exclusief zaalhuur bij de praktische eindtoets.
3a. Meditatiecoach individuele opleiding: € 985,00, inclusief vijf bijeenkomsten van 2 uur, praktische eindtoets, exclusief eventuele zaalhuur en kilometerkosten a € 0,19 voor de docent.
4. Meditatieleraar basis: € 900,00. Inclusief 7,5 lesdag, naslagwerk, toetsing.
5. Meditatieleraar gevorderden: € 900,00. Inclusief 7,5 lesdag, naslagwerk, toetsing.

Overig
Familieopstelling - als cliënt betaal je: € 75,00, - als deelnemende representant betaal je: € 20,00.

HSP informatie bijeenkomst: € 20,00 en voor de optionele HSP-aurareading van 25 minuten € 25,00 per persoon. Nb. Alleen op aanvraag door groepen van minimaal acht personen.

Persoonlijke leertrajecten zijn ook mogelijk. Laat ons je behoefte weten, zodat wij je een plan kunnen aanbieden.

Beroeps- en studiesupervisie: op aanvraag.

Individuele sessies voor niet-studenten
Kijk op https://www.karingrootnatuurlijk.nl

Goed om te weten

- De opleidingskosten kunnen deels aftrekbaar zijn in het kader van de inkomstenbelasting.
- Uitkeringsinstanties en/of gemeenten geven soms op individuele basis een subsidie voor de opleiding, bijvoorbeeld in het kader van omscholing.
- Werkgevers betalen de opleiding soms geheel of gedeeltelijk voor hun werknemer, bijvoorbeeld in het kader van persoonlijke (communicatieve/ teamwork) ontwikkeling van belang is op de werkvloer.
- Studie- en deelnamekosten voor workshops en modules dienen voor aanvang van de (eerste) lesdag volledig te zijn voldaan. Deelbetalingen voor de opleiding zijn bespreekbaar, onder aanvullende voorwaarden en er zijn extra administratiekosten aan verbonden.
- Lees de Algemene Voorwaarden die behoren bij de studieovereenkomst en de andere activiteiten.

Aan deze tarievenlijst kunnen geen rechten ontleent worden.

De ASPI heeft een intentieverklaring als opleidingsinstituut van de VVET.
De ASPI is een CRKBO geregistreerde instelling waardoor zij BTW-vrijgesteld mag werken.

CRKBO

Planning

Reïncarnatietherapie (bijscholing)

Deze lessen zijn bedoeld als: - aanvulling op h... Lees meer »