Zielsblij!

Zielsblij!

Een workshop-dag voor je persoonlijke verdieping en je Zielsontwikkeling.
Voor de balans tussen je hogere Zelf en je aarding.
Zielblij! zijn lesen van doen en Zijn, met steeds een ander thema.

Weinig tot geen lesstof, "want daar gaat het niet over in het leven", aldus veel schoolgaande jongeren. Wat dan wel: ervaren door ondervinding, oefeningen, praten, doen en ervaringen delen.

Het onderwerp van deze dag hebben we in overleg met de groep open gelaten.
Ieder mag iets inbrengen wat hij of zij wil onderzoeken of bespreken. 

We weten dus niet wat we kunnen verwachten. Heerlijk is dat, want "Verwacht altijd het onverwachte" :-)
En daarom bepaal zelf je als voorbereiding op deze les wat je inbrengt of meeneemt. Houd er daarbij rekening mee dat jouw inbreng wel binnen een beperkte tijd behandeld kan worden, zodat er tijd is voor ieders inbreng.

Als je denkt dat het goed is dat de begeleider vooraf jouw inbreng kent, dan voel je vrij om dit te laten weten.


Van 10.00-16.00 uur.
Locatie: Visweg 45 in Egmond-Binnen. Gratis parkeren.
Koffie en thee per kopje vanaf € 1,00.

Begeleider: Karin Groot

Deelname: € 80,00 p.p. btw vrijgesteld. Naar het overzicht

Voor registertherapeuten en beroepsbeoefenaars
VV(B)ET PE-punten

De ASPI is verbonden aan de beroepsvereniging van (beroepsbeoefenaars en) energetische therapeuten (VV(B)ET).
Therapeutleden van de VVET ontvangen PE-punten voor het volgen van losse lessen, trainingen of modules als bij- en nascholing.
Inschrijven kan via het inschrijfformulier.
De algemene voorwaarden zijjn op elke inschrijving van toepassing.

ASPI studenten worden tijdens hun studie direct geaccepteerd als studentlid bij de VVET. 

Ingepland: /planning/agenda

Inschrijfformulier

Tarieven

Contact.