werken met persoonlijkheidsdelen

Doel
De module Werken met persoonlijkheidsdelen is een belangrijke manier van kijken en tegelijk een geweldige therapeutische behandeltechniek. Het geeft inzicht in wat maakt dat iemand zo perfectionistisch, terughoudend, angstig, geen nee kan zeggen, altijd maar doorgaat, boos is, enz. Door dit inzicht herontdek je je eigen keuzemogelijkheden in het leven. Jij kiest welke deelpersoonlijkheid aan het stuur van jouw leven zit.

Inhoud

De basis van deze techniek ligt in het werk van de psychologen H. en S. Stone en is door ons verder ontwikkeld voor de spiritueel werkende energetisch integraaltherapeut. De module is daarmee tevens onderdeel van het 3e studiejaar.

Ieder mens heeft dominante, overheersend aanwezige, persoonlijkheidsdelen in zich. Daartegenover staan de persoonlijkheidsdelen die 'weggestopt' zijn en te weinig ruimte en aandacht krijgen. Dit merk je aan uitspraken als: "Ik zou weleens een dag rustig een boek willen lezen, maar ja....". Of wat te denken van een doordrammer die uiteindelijk tot een burn-out leidt?
In het werken met persoonlijkheidsdelen ga je in gesprek met zowel het overheersende als weggestopte deel. Daarnaast komen ook innerlijk kind-delen in het licht te staan. Telkens weer is het verwonderlijk hoeveel informatie en inzicht het gesprek met delen geeft.
Heel zin-gevend.

Balansherstel
De balans tussen de persoonlijkheidsdelen is bij veel mensen zoek, en je voelt je daardoor minder krachtig als gehele persoon. Dit heeft ook invloed op het energieniveau.

Planning en deelname
Tussen de lessen is telkens minimaal twee weken gepland, zodat je voldoende tijd hebt om het werken met persoonlijkheidsdelen zelf te ervaren en doorleven. Dubbel leerzaam dus. Daarom is deze module ook geschikt om te volgen voor je eigen ontwikkeling en je kijk om je medemens te kunnen verbreden.

Start van de module: 06 september a.s.
Overige lesdata: 20, 27 september, 04 oktober (09.30-14.30 uur), 01 november.
Vervolgens optioneel een individueel praktijkexamen. 
Tijd: van 10.00-15.30 uur, m.u.v. 04 oktober.

Locatie: Visweg 45, Egmond-Binnen.
Docent: Karin Groot.

Deelname: € 650,00.
Inclusief: vijf lessen waaronder ook een les kernkwadrant, syllabus, drie verslagen thuissessies van feedforward voorzien.
Exclusief: koffie en thee a 1 euro per kopje, praktijktentamen.
Optioneel: praktijkexamen met certificaat à € 125,00.Naar het overzicht

Informatie over de planning

Onze activiteiten, dus ook de reguliere lessen zijn ook openbaar voor bij- en nascholing. Iedereen kan zich dus inschrijven. Nb. In sommige gevallen is een vooropleiding nodig.
In april 2017 onderging de ASPI een screening voor acceptatie door beroepsvereniging VVET en dit leidde tot een intentieverklaring, waardoor de therapeutleden van de VVET PE-punten krijgen voor het volgen van een workshop of module bij ons.

Inschrijven kan via het inschrijfformulier. De algemene voorwaarden zijjn op elke inschrijving van toepassing.
Inschrijfformulier.

Staat de cursus die je zoekt (nog) niet ingepland? Maak ons dan je interesse kenbaar, zo weten we dat- en hoeveel animo er is en kunnen we het mogelijk organiseren.
Tarieven

Verwacht: zie planning./planning/agenda
 
Contact.