Representant voor familie-opstelling

Soms loop je vast in een bepaald thema in het gezin waarin je geboren bent, in onderlinge contacten met anderen of in terugkerende onderlinge relatiepatronen. Dan geeft een familieopstelling inzicht in de onderlinge verhoudingen binnen het gezin, de familie of een groep en wat hierin is scheefgegroeid.

Redenen om een familieopstelling te doen, kunnen bijvoorbeeld rond deze thema's liggen:
- op jonge leeftijd onbewust een taak van een van de ouders overgenomen hebben;
- er is een verstoring van de natuurlijke hiërarchie;
- patronen waarin je vastloopt;
- verstoorde onderlinge verhoudingen;
- echtscheiding;
- trauma's, etc.

In deze workshop doen we dus een opstelling waarbij een cliënt het thema aandraagt, terwijl de andere aanwezigen participeren als representant. 
Het blijkt steeds weer dat de opgestelde 'representanten' toegang hebben tot wat er werkelijk speelt in de familie of groep waarover de opstelling gaat. Hierdoor krijg je inzicht in wat er op ziels- en aards niveau speelt en handvatten om mee verder te kunnen. Tegelijkertijd werkt het verhelderend en helend.
We werken volgens de methode en basisregels van Bert Hellinger en je begeleider is Karin Groot.

Het thema voor de opstelling is: 
Wat maakt dat mijn vader vindt dat ik altijd lief moet zijn?

Deelnamebedrag representant: € 20,00
Docent: Karin GrootNaar het overzicht

Informatie over de planning

Onze activiteiten, dus ook de reguliere lessen zijn ook openbaar voor bij- en nascholing. Iedereen kan zich dus inschrijven. Nb. In sommige gevallen is een vooropleiding nodig.
In april 2017 onderging de ASPI een screening voor acceptatie door beroepsvereniging VVET en dit leidde tot een intentieverklaring, waardoor de therapeutleden van de VVET PE-punten krijgen voor het volgen van een workshop of module bij ons.

Inschrijven kan via het inschrijfformulier. De algemene voorwaarden zijjn op elke inschrijving van toepassing.
Inschrijfformulier.

Staat de cursus die je zoekt (nog) niet ingepland? Maak ons dan je interesse kenbaar, zo weten we dat- en hoeveel animo er is en kunnen we het mogelijk organiseren.
Tarieven

Verwacht: zie planning./planning/agenda
 
Contact.