Reanimatie en AED van volwassen en kinderen

Het is iets wat je nooit hoopt mee te maken: een volwassene of een kind dat reanimatie nodig heeft. 
Toch is juist jouw eerste hulp in de eerste 10 minuten van levensreddend belang. 

Stap voor stap leren                                                                                                  
In deze workshop leer je hoe je direct reanimeert en een AED gebruikt. Een AED is een draagbaar apparaat dat jou via ingesproken boodschappen vertelt of defibrilatie (het toedienen van schokken) nodig is en je daar stap voor stap bij begeleidt. 

Het unieke aan deze cursus is dat je ook leert hoe je kinderen reanimeert.
Daarnaast leer je hoe je borstcompressie na verslikking toepast 
en ook hoe je iemand die bewusteloos is in de stabiele zijligging legt.
                                                                                                                                        

Een geldig reanimatiebewijs is een exameneis voor energetisch begeleiders               

Juist voor hulpverleners, ook die in de natuurgerichte hulpverlening, is het van onmisbaar belang om de kennis en de kunde van het reanimeren te beheersen. Als je cliënt in jouw behandelkamer of op jouw behandeltafel acute hartklachten krijgt, ben jij de eerste en enige aangewezen persoon om reanimatiehulp te verlenen. En dat is precies de reden dat het voor de spiritueelbegeleider een van de eindtermen is, een exameneis.

Na afloop van de workshop ontvang je een geldig NL certificaat.

Inschrijving open voor iedereen.

   Docent: Henk Duijn. 
   Deelnamebedrag: € 65,00.
   Informeer bij je zorgverzekeraar, vaak wordt deze cursus vergoed.

   Neem gerust contact met ons op als je vragen hebt: contact.Naar het overzicht

Voor registertherapeuten en beroepsbeoefenaars
VVET PE-punten

De ASPI is verbonden aan de beroepsvereniging van (beroepsbeoefenaars en) energetische therapeuten (VVET).
Therapeutleden van de VVET ontvangen PE-punten voor het volgen van losse lessen, trainingen of modules als bij- en nascholing.
Inschrijven kan via het inschrijfformulier.
De algemene voorwaarden zijjn op elke inschrijving van toepassing.

ASPI studenten worden tijdens hun studie direct geaccepteerd als studentlid bij de VVET. 

Ingepland: /planning/agenda

Inschrijfformulier

Tarieven

Contact.