Klinische training

Klinisch TRAINEN

Klinisch getraind worden is niet alleen van essentieel belang in de praktijk van huisarts en ziekenhuis. Ook als therapeut of voor jou in je privé situatie is het belangrijk. Een klacht van een iemand is regelmatig van veelzijdige aard en er kan dan ook van alles aan ten grondslag liggen.

Klinisch trainen doen we deze keer aan de hand van presentaties en vraagstellingen over:
- slapen, wat wel en wat niet, en de functie ervan,
- het effect van beeldschermgebruik op je hersenen en de kwaliteit van slapen,
- darmproblematiek, en het effect daarvan op het dagelijks leven.

Gezien vanuit de regulier medische en psychische mogelijkheden gecombineerd met natuurgerichte zienswijzen.
Ook solk-klachten zullen de revue passeren. 

Een leerzame dag met een bevlogen leraar, je MBK/PSBK kennis wordt opgefrist danwel aangevuld en waarin je de vragen kunt stellen die je (nog) hebt.

Docenten: Henk en Nienke Duijn.
Duijn Opleidingsinstituut is een opleidingsinstituut voor o.a. fysiotherapeuten en heeft accreditaties in het Oranje Kruis, Nikta, en NVB en is erkend door de NNR (Nederlandse Reanimatieraad) en de ERC (Europese Reanimatieraad).
We zien uit naar een boeiende, interactieve en gezellige lesdag!

Zaterdag 12 maart 2022 inloop vanaf 09.30, de les start om 10.00-16.30 uur. Maak je eigen aantekeningen!

Locatie:
Dorpshuis de Schulp, Visweg 45, Egmond-Binnen. Gratis parkeren.
Zelf lunch meebrengen, thee €1,00 per kopje, Koffiesoorten vanaf € 1,00.

Deelnamebedrag: € 97,50 p.p. btw vrijgesteld.
Inschrijving open voor iedereen.

Ben je VVET (register)lid? Vermeld je VVET lidnummer bij je inschrijving! Op 31-12-2021 wordt de VVET opgeheven en hopen we als opleidingsinstituut verder te gaan met VBAG.Naar het overzicht

Voor registertherapeuten en beroepsbeoefenaars
VVET PE-punten

De ASPI is verbonden aan de beroepsvereniging van (beroepsbeoefenaars en) energetische therapeuten (VVET).
Therapeutleden van de VVET ontvangen PE-punten voor het volgen van losse lessen, trainingen of modules als bij- en nascholing.
Inschrijven kan via het inschrijfformulier.
De algemene voorwaarden zijjn op elke inschrijving van toepassing.

ASPI studenten worden tijdens hun studie direct geaccepteerd als studentlid bij de VVET. 

Ingepland: /planning/agenda

Inschrijfformulier

Tarieven

Contact.