Overdracht & Tegenoverdracht

In deze inspirerende les leer je herkennen wanneer je onbewust aan de ander eigenschappen toedicht van iemand die je kent of kende in jouw leven.
Het gevolg is dat je die persoon ook nog op die manier gaat benaderen en behandelen.
Het omgekeerde kan ook het geval zijn: de ander dicht jou eigenschappen toe omdat jij ergens in de verte aan die persoon doet denken.
Dit zijn patronen vanuit je jongere levensjaren.
Zowel therapeut als cliënt kunnen aan 'overdracht' en 'tegenoverdracht' onderhevig zijn, ook tussen partners en collega's komt het voor.

Een dag vol inspirerende oefeningen en eyeopeners voor je dagelijkse praktijk.

VVET geaccrediteerd voor bij- en nascholing.

Docent: Liesbeth van Zuiden, NLP trainer.

Locatie: Dorpshuis De Schulp, Visweg 45, Egmond-Binnen.
Koffie en thee € 1,00. Zelf notitiepapier, pen en lunch meebrengen.
Je doet deze les mee met onze 2e en 3e jaarsstudenten.

Deelnametarief: € 115,00Naar het overzicht

Voor registertherapeuten en beroepsbeoefenaars
VVET PE-punten

De ASPI is verbonden aan de beroepsvereniging van (beroepsbeoefenaars en) energetische therapeuten (VVET).
Therapeutleden van de VVET ontvangen PE-punten voor het volgen van losse lessen, trainingen of modules als bij- en nascholing.
Inschrijven kan via het inschrijfformulier.
De algemene voorwaarden zijjn op elke inschrijving van toepassing.

ASPI studenten worden tijdens hun studie direct geaccepteerd als studentlid bij de VVET. 

Ingepland: /planning/agenda

Inschrijfformulier

Tarieven

Contact.