Metamorfosemassage

In deze workshop maak je kennis met metamorfosemassage als manier om in contact te komen met wie je werkelijk bent. 

Wat is het?
Metamorfosemassage is een behandelvorm die je in je praktijk als energetisch integraaltherapeut kunt toepassen om blokkades en patronen bloot te leggen.

Je masseert de reflexzones van de wervelkolom op het hoofd, de handen en de voeten. Blokkades die nog voor de geboorte zijn ontstaan, maar ook andere, aangeleerde patronen, worden herkend en losgelaten.
 
Door vanuit liefdevolle aandacht te kijken naar wie iemand ten diepste is en naar wat hem tegenhoudt om zo te zijn, komt een bewustwordingsproces op gang waarin levenskracht en levensvreugde een plaats krijgen. 
 
Wat komt er aan de orde?
- Achtergrondinformatie, theorie en ervaringen.
- Wat werkt bij de metamorfosemassage?
- Handelingen:  voeten, handen en hoofd.
 
De workshop is vooral gericht op doen en ervaren.
 
Docent: Agnes Lammertsma

Deelnamebedrag: € 70,00

 Naar het overzicht

Voor registertherapeuten en beroepsbeoefenaars
VVET PE-punten

De ASPI is verbonden aan de beroepsvereniging van (beroepsbeoefenaars en) energetische therapeuten (VVET).
Therapeutleden van de VVET ontvangen PE-punten voor het volgen van losse lessen, trainingen of modules als bij- en nascholing.
Inschrijven kan via het inschrijfformulier.
De algemene voorwaarden zijjn op elke inschrijving van toepassing.

ASPI studenten worden tijdens hun studie direct geaccepteerd als studentlid bij de VVET. 

Ingepland: /planning/agenda

Inschrijfformulier

Tarieven

Contact.