JISZ overgangstentamen

Schriftelijk overgangstentamen
Jaartraining Intuïtieve Spirituele Zelfontwikkeling
(JISZ)

Na een mooi en boeiend leerzaam jaar van persoonlijke-, energetische, emotionele-, mentale-, en spirituele groei, is het dan nu zover dat je voor jezelf kunt ontdekken hoeveel informatie van de lesstof je hebt opgenomen in jezelf. Ja, daar horen ook stellingen en definities bij.

Toelatingsbewijs voor 2e studiejaar
Het certificaat die je hiermee kunt behalen is tevens je toelatingsbewijs voor het 2e studiejaar. Je bent geslaagd met het cijfer 6 of hoger.

Wanneer mag je het overgangstentamen doen?
- Als je maximaal drie lesdagdelen hebt gemist, en je hebt je sessie leertherapie gedaan, blijkend uit de presentielijsten en een kopie van je getekende leertherapiekaart, kan je deelnemen aan het schriftelijk afsluitende tentamen (€ 97,50). 
- Als je wilt instromen in een hoger studiejaar en je deed daarvoor te lang geleden de JISZ, dan mag je ook meedoen.
- Als je eerder het tentamen deed en onder het cijfer 6 belandde, dus als her-tentamen.

Tijdens het tentamen zit je op een stoel bij een tafel, dus yogamat meenemen hoeft niet. Dikke sokken wellicht wel, en ook een pen :-)

Wanneer is de uitslag bekend?
Als je na het tentamen (samen) Egmond-Binnen ingaat, bijvoorbeeld het klooster een bezoek brengen, dan kun je rond 12.30 uur terugkomen naar De Schulp en hopen we alle uitslagen bekend te hebben en je certificaat gereed voor overhandiging aan jou.

Waar?
Het tentamen is gepland op zaterdag 18  juni 2022 van 09.30-10.30 uur.
Locatie: De Schulp, Egmond Binnen.

Deelnamebedrag?
€ 97,50 p.p. btw vrijgesteld. Je ontvangt in de 1e of 2e week in januari 2022 de factuur voor je deelname.Naar het overzicht

Voor registertherapeuten en beroepsbeoefenaars
VVET PE-punten

De ASPI is verbonden aan de beroepsvereniging van (beroepsbeoefenaars en) energetische therapeuten (VVET).
Therapeutleden van de VVET ontvangen PE-punten voor het volgen van losse lessen, trainingen of modules als bij- en nascholing.
Inschrijven kan via het inschrijfformulier.
De algemene voorwaarden zijjn op elke inschrijving van toepassing.

ASPI studenten worden tijdens hun studie direct geaccepteerd als studentlid bij de VVET. 

Ingepland: /planning/agenda

Inschrijfformulier

Tarieven

Contact.