Familie opstelling

Deze foto van alle verschillende kleurvormpjes en het donkere daarboven (uit het klooster van de 14e Dalai Lama in Tibet_copyright directie ASPI), maakt het principe van de familie opstelling al duidelijk: wie heeft welke plek in de familielijn, en wat zit daar nog boven wat wij mensen met ons blote oog niet kunnen zien maar wel in onszelf voelen én innerlijk weten, en er intussen toch niet 'bij kunnen".

In een familie opstelling gaan we op zoek naar inzichten over onze huidige patronen, en wat onze familie en zielsgroep daar voor invloed op heeft.

Op 22 april 2020 staat een familie opstelling gepland voor een cliënt (man, 73 jaar) die graag het volgende wil onderzoeken:

"Wat maakt dat ik het mijn hele leven al lastig vind om eigen keuzes te maken (en in mijn hele leven veel laat bepalen door anderen)".

Wil jij meedoen als representant in deze onderzoeksvraag?
Dan betaal je € 25,00; Je leert er ook van voor jezelf en ook zullen patronen in jouw familie/ zielsgroep duidelijker worden, waardoor er daar ook iets gaat verschuiven. Altijd in positieve zin, want een familie opstelling werkt helend.

Wanneer: woensdag 3 juni 2020.
Tijd: 14.30 tot 16.30 a 16.45 uur.
Locatie: Dorpshuis de Schulp, Visweg 45, Egmond-Binnen.
Koffie en thee vanaf € 1,00 per kopje. Gratis parkeren voor de deur.

Begeleider: Karin GrootNaar het overzicht

Voor registertherapeuten en beroepsbeoefenaars
VVET PE-punten

De ASPI is verbonden aan de beroepsvereniging van (beroepsbeoefenaars en) energetische therapeuten (VVET).
Therapeutleden van de VVET ontvangen PE-punten voor het volgen van losse lessen, trainingen of modules als bij- en nascholing.
Inschrijven kan via het inschrijfformulier.
De algemene voorwaarden zijjn op elke inschrijving van toepassing.

ASPI studenten worden tijdens hun studie direct geaccepteerd als studentlid bij de VVET. 

Ingepland: /planning/agenda

Inschrijfformulier

Tarieven

Contact.