Zielsblij!

Zielsblij! Een workshop-dag voor je persoonlijke verdieping en je Zielsontwikkeling. Voor de balans tussen je hogere Zelf en je aarding. Zielblij! zijn lesen van doen en Zijn, met steeds een ander thema. Weinig tot geen lesstof, "want daar gaat het niet over in het leven"...

Jaartraining Intuïtieve Spirituele Zelfontwikkeling (JISZ)

Jaartraining Intuïtieve Spirituele zelfOntwikkeling (JISZ) De unieke Jaartraining Intuïtieve Spirituele Zelfontwikkeling (JISZ) staat volledig in het teken van jou en jouw Zelf. Je verdiept je in je persoonlijke kwaliteiten en de mogelijkheden van je zintuigen. J

Klinische training

Klinisch TRAINEN Klinisch getraind worden is niet alleen van essentieel belang in de praktijk van huisarts en ziekenhuis. Ook als therapeut of voor jou in je privé situatie is het belangrijk. Een klacht van een iemand is regelmatig van veelzijdige aard en er kan dan ook v...

JISZ overgangstentamen

Schriftelijk overgangstentamen Jaartraining Intuïtieve Spirituele Zelfontwikkeling (JISZ) Na een mooi en boeiend leerzaam jaar van persoonlijke-, energetische, emotionele-, mentale-, en spirituele groei, is het dan nu zover dat je voor jezelf kunt ontdekken hoeveel inform...

Voor registertherapeuten en beroepsbeoefenaars
VVET PE-punten

De ASPI is verbonden aan de beroepsvereniging van (beroepsbeoefenaars en) energetische therapeuten (VVET).
Therapeutleden van de VVET ontvangen PE-punten voor het volgen van losse lessen, trainingen of modules als bij- en nascholing.
Inschrijven kan via het inschrijfformulier.
De algemene voorwaarden zijjn op elke inschrijving van toepassing.

ASPI studenten worden tijdens hun studie direct geaccepteerd als studentlid bij de VVET. 

Ingepland: /planning/agenda

Inschrijfformulier

Tarieven

Contact.