Zielsblij

Zielsblij Workshop-dagen voor je persoonlijke verdieping en je Zielsontwikkeling. Voor de balans tussen je hogere Zelf en je aarding. In het Zielsblij! jaar kan je meedoen aan (losse) lessen van doen en Zijn. Weinig tot geen lesstof. Vooral ervaren en oefeningen doen.

Reanimatie / AED van volwassenen en kinderen

Reanimatie Het is iets wat je nooit hoopt mee te maken: een volwassene of een kind dat reanimatie nodig heeft. Juist jouw eerste hulp is in de eerste 10 minuten van levensreddend belang. Stap voor stap leren In deze cursus leer je hoe je direct reanimeert en een AED gebru...

Psychofysiologie (VVET: PSBK/MBK PE-punten)

Psychofysiologie (MBK/PSBK bijscholing) VVET therapeutleden: 1 PE punt per les-uur Psychofysiologie gaat over lijf en leden. De werking van lichaam en geest worden met je besproken. Vanaf 2020 mede aan de hand van casuïstiek.

Voor registertherapeuten en beroepsbeoefenaars
VV(B)ET PE-punten

De ASPI is verbonden aan de beroepsvereniging van (beroepsbeoefenaars en) energetische therapeuten (VV(B)ET).
Therapeutleden van de VVET ontvangen PE-punten voor het volgen van losse lessen, trainingen of modules als bij- en nascholing.
Inschrijven kan via het inschrijfformulier.
De algemene voorwaarden zijjn op elke inschrijving van toepassing.

ASPI studenten worden tijdens hun studie direct geaccepteerd als studentlid bij de VVET. 

Ingepland: /planning/agenda

Inschrijfformulier

Tarieven

Contact.