Familie opstelling

Deze foto van alle verschillende kleurvormpjes en het donkere daarboven (uit het klooster van de 14e Dalai Lama in Tibet_copyright directie ASPI), maakt het principe van de familie opstelling al duidelijk: wie heeft welke plek in de familielijn, en wat zit daar nog boven...

Zielsblij

Zielsblij Negen dagen voor jou en jouw Ziels- en persoonlijke verdieping :-) Voor de balans tussen je hogere Zelf en je aarding. In het Zielsblij jaar krijg je lessen van doen en Zijn. Weinig tot geen lesstof. Vooral ervaren en oefeningen doen.

Reanimatie / AED van volwassenen en kinderen

Reanimatie Het is iets wat je nooit hoopt mee te maken: een volwassene of een kind dat reanimatie nodig heeft. Juist jouw eerste hulp is in de eerste 10 minuten van levensreddend belang. Stap voor stap leren In deze cursus leer je hoe je direct reanimeert en een AED gebru...

Psychofysiologie (VVET: PSBK/MBK PE-punten)

Psychofysiologie (MBK/PSBK bijscholing) VVET therapeutleden: 1 PE punt per les-uur Psychofysiologie gaat over lijf en leden. De werking van lichaam en geest worden met je besproken. Vanaf 2020 mede aan de hand van casuïstiek.

Goed om te weten; VVET PE-punten

ASPI is verbonden aan de beroepsvereniging van energetische therapeuten (VVET).
Therapeutleden van de VVET ontvangen PE-punten voor het volgen van losse lessen, trainingen of modules als bij- en nascholing.
Inschrijven kan via het inschrijfformulier.
De algemene voorwaarden zijjn op elke inschrijving van toepassing.

ASPI studenten worden tijdens hun studie direct geaccepteerd bij de VVET als studentlid. 

Ingepland: /planning/agenda

Inschrijfformulier

Tarieven

Contact.