Voor VVET leden, bericht van de voorzitter in de nieuwsflits van februari 2019:
ALV en bijscholing 'Overdracht en tegenoverdracht in de energetische praktijk' 

Op 30 maart a.s. is de Algemene Leden Vergadering. We starten met de ALV om 9.30 uur tot 12.30 uur. De inloop is vanaf 9.00 uur. Na de ALV kunnen leden die hun nieuwe licentie nog niet hebben ontvangen, deze alsnog in ontvangst nemen.  

Aansluitend is er de mogelijkheid om de bijscholing 'Overdracht en tegenoverdracht in de energetische praktijk' te volgen. In dat geval is een lunch inbegrepen. De bijscholing is die middag van 13.30 uur tot 16.30 uur.

Een bekend fenomeen en zeker één om altijd scherp op te blijven: overdracht en tegenoverdracht. Zowel voor een therapeut die nog startend is, alsook voor therapeuten die al langer praktijk voeren, is het belangrijk om hier scherp op te zijn. Want hoe subtiel werken deze mechanismen door in de relatie tussen therapeut en cliënt? Is zuiver waarnemen zonder projecteren voor beiden mogelijk? Of moeten we altijd rekening houden met een vorm van overdracht? Tijdens dit bijscholingsmoment zetten we de theoretische kennis weer even op een rij, maar gaan we zeker ook praktisch aan de slag. Karin Groot van opleidingsinstituut ASPI zal deze middag voor ons verzorgen.

Aanmelden kan via de Agenda in Zorgzoeken. Zowel voor de ALV als voor de bijscholing ontvang je 1 PE-punt.