Zoeken in de website

Inschrijven Nieuwsbrief

Opleiding tot Energetisch integraaltherapeut (studiejaar 2)

In het eerste leerjaar leg je de belangrijke en stevige basis voor het vervolgonderwijs naar het vak van de energetisch integraaltherapeut. In dit studiejaar tot Energetisch Begeleider (hbo) leer je stap voor stap energetisch gerichte vaardigheden kennen en (verder) ontwikkelen. Deze vaardigheden kun je direct in de praktijk toepassen; eerst in je intervisiegroep en dan onder supervisie met cliënten op de academie en onder 1-op-1 begeleiding van een docent en na je eindexamen zelfstandig in je eigen praktijk.

Het is goed om je te beseffen dat je al na dit gedegen 2e jaar in de opleiding al enorm veel voor je medemens kunt betekenen. Het is een opleiding waar jij als persoon ook enorm door groeit, dus doe deze opleiding ook gerust als je (nog) niet van plan bent om een eigen praktijk te starten.

Werken op het energetische niveau en luisteren zijn de grote kwaliteiten van de energetisch begeleider, vanuit een spirituele levenshouding.

Beroepsvereniging en Wkkgz
Je bent bij aanvang van dit studiejaar studentlid van een relevante beroepsvereniging en verzekerd in het kader van de Wkkgz. Je overlegt hiervan bewijsstukken aan het begin van het studiejaar.

Lesprogramma
In het kader van basisgesprekstechnieken:
- NLP basisniveau
- Spiritualiteit
- Omgaan met lastige mensen, inclusief oefenen met een trainingsacteur

In het kader van basiskennis voor de praktijkvakken:
- Intake
- Intervisie (theorie)
- Kernkwaliteiten

Praktijkvakken:
- Werken met persoonlijkheidsdelen
- Auralezen
Theorie, Practica met cliënten, Werken met cliënten onder supervisie van je docent, Intervisie (praktijk)

Basis therapeutisch gerichte vakken:
- Stervensbegeleiding
- Focussen
- Practicum focussen met cliënten
- Werken met cliënten onder supervisie van je docent
- Intervisie (praktijk)

Psychosociale basiskennis en ondernemersvaardigheden:
Deze opleidingen volg je bij respectievelijk CiVAS en beroepsvereniging VVET. We lichten dit tijdens de opleiding mondeling toe, evenals hoe je je hiervoor kunt inschrijven.
Met deze opleidingen tezamen met het diploma Energetisch Begeleider, kun je therapeut-lid worden van beroepsvereniging VVBET.

Als je twijfelt over bijvoorbeeld het volgen van een of meer praktijkvakken of wat nu het beste bij je past, dan kun je altijd een adviesgesprek aanvragen met de directeur van de ASPI.

Vrijstelling?
Als je (bij voorbeeld) elders al een opleiding NLP of stervensbegeleider met een diploma
of certificaat hebt afgerond, kan je in aanmerking komen voor vrijstelling van deze vakken. Neem gerust contact met ons op om te overleggen.

Als je aan alle exameneisen hebt voldaan (zie het overzicht hieronder), kom je in aanmerking voor het diploma energetisch begeleider.

Exameneisen

 • Verplichte studieboeken, kosten totaal rond € 65,00.
 • Een individuele sessie leer/begeleidingssessie met een hulpvraag bij een van de door de
  ASPI aangewezen docent. Afhankelijk bij wie je de sessie doet, zijn de kosten voor deze sessie tussen de € 85,00 à € 125,00.
 • Geldig bewijs van reanimatie. Deze cursus kun je op de ASPI volgen en kost (in 2019) € 65,00 pp.
  Planning. Inschrijven.
  De factuur voor deze cursusdag kun je, samen met je reanimatiebewijs, ná de lesdag, insturen naar je ziektekostenverzekeraar voor een (deel) vergoeding vanuit je aanvullende verzekering.
 • Observerende stage.
 • Intervisieverslag van een bijeenkomst met je intervisiegroep.
 • Je hebt alle theoretische en praktische examens afgerond met het cijfer 6 of hoger.

Voor de tarieven kun je hier klikken.

Tijd en ECT
Totale tijd: 2100 uren. European Credit Transfer System (ECTs): 75.
Waaronder contacturen, zijnde: lesdagen, individuele begeleiding, leertherapie, werkcolleges, waaronder observerende- en praktijkstage, theoretische en praktische tentamens en examens, en zelfstudie uren, zijnde: zelfstudie, intervisiegroep, thuis werken met cliënten en daarvan verslagen maken, lezen verplichte literatuur, les-samenvattingen, oefeningen toepassen en integreren in het eigen leven, voorbereiden theoretische en praktijkexamen. De student is studentlid van een relevante beroepsvereniging als VVBET en verzekerd in de zin van de Wkkgz.

Voor het curriculum van het 2e studiejaar, klik hier.

Als student in de opleiding tot Energetisch begeleider kun je je aansluiten bij het Verbond Van Energetisch Therapeuten (VVET) en Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg (RBCZ). 

Goed te weten: Ook tijdens je studie ben je al wettelijk verplicht om je te verzekeren in het kader van de Wkkgz, dat is kortweg een klachtenregeling voor cliënten. Je kunt je als studentlid aanmelden bij de beroepsvereniging VVET, zij regelen automatisch jouw verzekering. Door je aan te sluiten geef je blijk van professionaliteit en kwaliteit in je praktijk na te streven en jezelf te willen blijven ontwikkelen. Mocht je besluiten om na het 2e studiejaar te stoppen met de opleiding, dan is de ASPI er na je studie ook nog voor jou voor bij- en nascholing. Je kunt echter alleen lid van de VVBET blijven als je doorstroomt naar het 3e en 4e studiejaar. 

En nu?
Na deze studie kan je vanuit een spirituele attitude cliënten op basaal energetisch niveau begeleiden. Luisteren is een van je belangrijkste kwaliteiten. Daarbij zul je merken dat je geleerde vaardigheden welkome en belangrijke hulpmiddelen zijn. Zo kun je de cliënt nét die ondersteuning bieden die hij of zij nodig heeft om weer zelfstandig en met meer inzichten in zijn/ haar leven verder te kunnen. Het zou maar zo kunnen zijn dat de opleiding EIT smaakt naar meer, samen zijn met je medestudenten en verdieping! Dus ....

Energetisch integraaltherapeut (EIT)
Verder in het 3e studiejaar (hbo). Veel studenten gaan door omdat deze opleiding je a. persoonlijk heel veel brengt en b. er behoefte is ontstaan om cliënten op therapeutisch niveau bij te staan in zingeving op het daadwerkelijke spirituele niveau. Door onder meer hypnotherapie, Socratisch gesprek, reïncarnatiefilosofie en - therapie verdieping in spiritualiteit en nog veel meer! 

Foto rechts: ASPI, de zonnige trap naar boven.

Ilse, voormalig student energetisch begeleider, over de eerste lesdag Auralezen:
"Hoe ik het ervaren heb? Een geweldig les-weekend weer. Leuk om docent Anja weer te zien en les te krijgen over haar kwaliteit, auralezen. Ik ging er blanco in en op de achtergrond de gedachte: zou ik het ook kunnen? Anja garandeerde dat ik op het einde van de dag een bevestigend antwoord zou krijgen: Yes, you can! En inderdaad, het ging me makkelijker af dan ik had gedacht. Ik liet al mijn gevoelens en beelden stromen als een kind zo ongedwongen. De opdracht was immers, laat alles komen en spreek het uit. Heerlijk bevrijdend effect ook! Voor mij persoonlijk gaf het me weer meer zelfvertrouwen in mijn eigen kunnen en tevens was het een spiegel die ik me zelf kon voorhouden. We  kunnen zelfs spreken van een win win situatie. Dus Karin, een super weekend en ik denk dat ik voor de hele groep kan spreken,  want zoals ik het ervaarde hadden we allemaal de glinsteringen in onze ogen en een lichtkrans om ons heen die heel ver reikte! (ik  denk dus dat ik me wel ga opgeven voor auralezen)." 
Toegevoegd door het management: Ilse meldde zich aan voor zowel de module TH als AL (en is met glans geslaagd :-)!

Planning

Jaartraining Intuïtieve Spirituele Zelfontwikkeling (JISZ)

Jaartraining Intuïtieve Spirituele zelfOntwikke... Lees meer »

Klinisch redeneren (VVET: PSBK/MBK PE-punten)

Klinisch redeneren (VVET MBK/PSBK PE punten) Kl... Lees meer »

Zielsblij!

Zielsblij! Een workshop-dag voor je persoonlijk... Lees meer »