Studiejaar 3 en 4 in Opleiding energetisch Integraaltherapeut

Na de opleiding tot Energetisch begeleider heb je de mogelijkheid om jezelf diepgaand verder te ontwikkelen op hoog spiritueel niveau: de opleiding tot energetisch integraaltherapeut (voorheen genaamd: spiritueeltherapeut), een opleiding op hbo niveau. 

In deze leerjaren wordt je zowel theoretisch als praktisch opgeleid in het gebruik van verschillende psychotherapeutische interventiemethoden, vanuit de spirituele invalshoek. We benutten hiervoor de essentie uit verschillende stromingen en dat maakt onze opleiding tot een eclectische.

Samen met de vaardigheden uit de eerste twee jaren heb je als energetisch integraaltherapeut een zodanig pakket van vaardigheden ter beschikking dat je cliënten met uiteenlopende hulpvragen met succes therapeutisch kunt begeleiden. Je kunt hen in contact brengen met hun bron en kunt helpen bij het herontdekken van de zin van hun leven. Door gebruikmaking van je therapeutische vaardigheden help je de cliënt de oorzaak en zin op te sporen van zijn of haar klacht(en).

In het 4e leerjaar verdiep je je kennis verder en is er uitgebreid aandacht voor:
- spiritualiteit, reïncarnatietherapie en de uitvoering daarvan in de Integraal Praktijk, NLP behandeltechnieken. Je leert al je vaardigheden benutten en je bent behalve theoretisch ook nu weer veel praktisch bezig met cliënten. 

Beroepsvereniging en Wkkgz
Je bent studentlid van een relevante beroepsvereniging en verzekerd in het kader van de Wkkgz. Je overlegt hiervan bewijsstukken aan het begin van de studiejaren.

Lesprogramma 3 en 4
Onze schooljaren lopen van januari tot half november. In de lesroosters houden we de schoolvakantieperioden vrij.
In het 3e leerjaar volg je gemiddeld 20 hele schooldagen, meestal op een vrijdag of een zaterdag. Daarnaast werk je met cliënten, zowel onder supervisie als zelfstandig. Dit (her)ken je intussen uit het voorgaande studiejaar. Je schrijft verslagen en maakt opdrachten.

De psychotherapeutische methoden die je leert komen voort uit de volgende praktijkvakken, waarmee we beogen de cliënt zijn of haar eigen inzichten te helpen vinden en in contact te komen met de eigen bron:

Deelnemen aan een intervisiegroep (meestal je medestudenten) is verplicht.
Vanuit de opleiding heb je gedurende deze studiejaren ook de mogelijkheid om je kwaliteiten nog meer eigen te maken, door optioneel ook deel te nemen aan:

Wil je met je groep zo'n intervisie, workshop of training? Geef dat dan aan, dan zetten we het op de planning en bij voldoende inschrijvingen gaat het door. Houd rekening met de extra kosten die hieraan verbonden zijn.

Afronding
Aan het einde van de twee jaren heb je alle vakken gevolgd en alle bijbehorende (praktijk)tentamens gedaan, waardoor je kunt doorstromen naar het 4e leerjaar. Er geldt een minimale aanwezigheid van 80% tijdens de lessen. Lessen inhalen kan tegen het dan geldende uurtarief van de directeur van de ASPI.

Exameneisen, waaronder een scriptie
- Verplichte studieboeken en één optioneel boek. Kosten rond € 125,00. Deze boeken gelden voor zowel studiejaar 3 als 4.

- Zes verplichte leer/begeleidingstherapieën bij een daartoe door de ASPI aangewezen docent. Zie aankondigingenbord op de ASPI en eenmaal student onder de inlogbutton van jouw studiejaar. De kosten voor deze sessie bedragen rond de € 95,00 à € 125,00 per sessie.

- studiejaar 3: 5 verslagen van 1 behandelsessie met 5 verschillende cliënten, in verschillende technieken.
- studiejaar 4: 5 verslagen van 3 behandelsessies per 5 (andere dan de hierboven genoemde) cliënten. Je doet hier dus een therapeutisch traject om zo de ontwikkeling bij je cliënt te volgen. Je leert zo over het effect van je interventies.  
- geldig AED/reanimatiebewijs.
- Verslag van een bijeenkomst intervisie, met een presentielijst erbij.

De verslagen worden ingeleverd op data die in het lesrooster staan. Je verslagen worden inhoudelijk van feedback voorzien door vakdocenten. Je mag ook kiezen voor werken onder supervisie van de docent, hier zijn extra kosten aan verbonden.
Is het lastig voor je om aan voldoende cliënten te komen? Doe dan gerust een beroep op de cliëntdatabase van de ASPI. Ook 1e en 2e jaarsstudenten zijn vaak graag je oefencliënt.

Scriptie
In de loop van sudiejaar 4 lever je je scriptie in waarin je een hypothese hebt onderzocht vanuit het medisch reguliere en energetische aspect. Je mag al een aanvang maken met je scriptie als je in het 3e leerjaar zit. Zorg ervoor dat je de richtlijnen kent, dus vraag om voorlichting!

Om je diploma in ontvangst te kunnen nemen, lever je je scriptie in 3-voud in op de afgesprooken datum. Je kunt het maken en inleveren van je scriptie ook uitstellen naar een jaar later. Dan zijn er extra kosten aan verbonden. Wacht je nog langer, dan zul je ook een deel van de lessen opnieuw moeten volgen omdat je kennis en kunde teveel zijn weggezakt en je bijblijft in de ontwikkelingen van ons vakgebied.

Vrijstelling
Als je (bij voorbeeld) een opleiding NLP of psychologie hebt gedaan en met een diploma hebt afgerond, kun je in aanmerking komen voor vrijstelling van bepaalde vakken. Neem gerust contact met ons op om te overleggen als je het idee hebt dat jij in aanmerking komt voor vrijstelling van een bepaald vak.

Voor de tarieven van het 3e en 4e studiejaar en de optionele trainingsdagen e.d., kun je hier klikken.

Doe studiejaren, lesprogramma's, tijd en ECT, examen/afrondingseisen: 
Voor het curriculum van het 3e studiejaar, klik hier.
Voor het curriculum van het 4e studiejaar, klik hier.

Inschrijven

Praktijktentamen Voice Dialogue:

Schriftelijk tentamen Spiritualiteit:

 

 


 

 

 

 


(Student) therapeut, en dan

Als gediplomeerd Energetisch integraaltherapeut kun je je aansluiten bij het een relevantie beroepsvereniging. 
Door je aan te sluiten geef je blijk van professionaliteit en kwaliteit in je praktijk na te streven en jezelf te willen blijven ontwikkelen. De ASPI is er na je studie ook nog voor jou voor bij- en nascholing.
Tot ziens!

Interessant: een brief van Frans Peeters, voormalig docent regressie aan het tijdschrift 'Wetenschap in beeld'.
Klik hier als je deze brief wilt lezen.
 

Contact.


Planning

Zielsblij!

Zielsblij! Een workshop-dag voor je persoonlijk... Lees meer »

Jaartraining Intuïtieve Spirituele Zelfontwikkeling (JISZ)

Jaartraining Intuïtieve Spirituele zelfOntwikke... Lees meer »

Klinische training

Klinisch TRAINEN Klinisch getraind worden is ni... Lees meer »

JISZ overgangstentamen

Schriftelijk overgangstentamen Jaartraining Int... Lees meer »