Opleiding tot energetisch Integraaltherapeut

Na de opleiding tot Energetisch begeleider heb je de mogelijkheid om jezelf diepgaand verder te ontwikkelen op hoog spiritueel niveau: de opleiding tot energetisch integraaltherapeut (voorheen genaamd: spiritueeltherapeut). dit is een opleiding op hbo niveau. 

In deze leerjaren wordt je zowel theoretisch als praktisch opgeleid in het gebruik van verschillende psychotherapeutische interventiemethoden, vanuit de spirituele invalshoek. We benutten hiervoor de essentie uit verschillende stromingen en dat maakt onze opleiding tot een eclectische.

Samen met de energetisch gerichte vaardigheden uit de eerste twee jaren heb je als energetisch integraaltherapeut een zodanig pakket van vaardigheden ter beschikking dat je cliënten met uiteenlopende hulpvragen met succes therapeutisch kunt begeleiden. Je kunt hen in contact brengen met hun bron en kunt helpen bij het herontdekken van de zin van hun leven. Door gebruikmaking van je therapeutische vaardigheden help je de cliënt de oorzaak en zin op te sporen van zijn of haar klacht(en).

In het 4e leerjaar verdiep je je kennis verder en is er uitgebreid aandacht voor:
- spiritualiteit, reïncarnatietherapie en de uitvoering daarvan in de Integraal Praktijk, NLP behandeltechnieken. Je leert al je vaardigheden benutten en je bent behalve theoretisch ook nu weer veel praktisch bezig met cliënten. 

Lesprogramma 3 en 4
Onze schooljaren lopen van januari tot half november. In de lesroosters houden we de schoolvakantieperioden vrij.
In het 3e leerjaar volg je gemiddeld 20 hele schooldagen, meestal op een vrijdag of een zaterdag. Daarnaast werk je met cliënten, zowel onder supervisie als zelfstandig. Dit (her)ken je intussen uit het voorgaande studiejaar. Je schrijft verslagen en maakt opdrachten.

De psychotherapeutische methoden die je leert komen voort uit de volgende praktijkvakken, waarmee we beogen de cliënt zijn of haar eigen inzichten te helpen vinden en in contact te komen met de eigen bron:

Gedurende deze studiejaren heb je de mogelijkheid om je kwaliteiten nog meer eigen te maken, door optioneel ook deel te nemen aan:

Aan het einde van de twee jaren heb je alle vakken gevolgd en alle bijbehorende (praktijk)tentamens gedaan, waardoor je kunt doorstromen naar het 4e leerjaar. Er geldt een minimale aanwezigheid van 80% tijdens de lessen. Lessen inhalen kan tegen het dan geldende uurtarief van de directeur van de ASPI.

Exameneisen, waaronder een scriptie
- Verplichte studieboeken en één optioneel boek. Kosten rond € 125,00. Deze boeken gelden voor zowel studiejaar 3 als 4.

- Zes verplichte leer/begeleidingstherapieën bij een daartoe door de ASPI aangewezen docent. Zie aankondigingenbord op de ASPI en eenmaal student onder de inlogbutton van jouw studiejaar. De kosten voor deze sessie bedragen rond de € 85,00 à € 125,00 per sessie.

- studiejaar 3: 5 verslagen van 1 behandelsessie met 5 verschillende cliënten, in verschillende technieken.
- studiejaar 4: 5 verslagen van 3 behandelsessies per 5 (andere dan de hierboven genoemde) cliënten. Je doet hier dus een therapeutisch traject om zo de ontwikkeling bij je cliënt te volgen. Je leert zo over het effect van je interventies.  

De verslagen worden ingeleverd op data die in het lesrooster staan. Je verslagen worden inhoudelijk van feedback voorzien door vakdocenten.
Is het lastig voor je om aan voldoende cliënten te komen? Doe dan gerust een beroep op de cliëntdatabase van de ASPI. Ook 1e en 2e jaarsstudenten zijn vaak graag je oefencliënt.

Scriptie
Als je dat wenst, kun je in het 3e leerjaar al met je afstudeerscriptie starten. Je krijgt hiertoe voorlichting in het begin van het 3e studiejaar. 

Om in november je diploma in ontvangst te kunnen nemen, lever je je scriptie in je laatste studiejaar in op 30 juni. Steeds vaker komt het voor dat we hierover een persoonlijke afspraak maken. Je kunt het maken en inleveren van je scriptie ook uitstellen naar een jaar later. Houd er rekening mee dat er dan extra kosten aan verbonden zijn. Wacht je nog langer, dan zul je ook een deel van de lessen opnieuw moeten volgen, we willen immers dat je bijblijft in de ontwikkelingen van ons vakgebied.

Vrijstelling
Als je (bij voorbeeld) een opleiding NLP of psychologie hebt gedaan en met een diploma hebt afgerond, kun je in aanmerking komen voor vrijstelling van deze vakken. Neem gerust contact met ons op om te overleggen als je het idee hebt dat jij in aanmerking komt voor vrijstelling van een bepaald vak.

Voor de tarieven van het 3e en 4e studiejaar en de optionele trainingsdagen e.d., kun je hier klikken.

Tijd en ECT 
3e studiejaar
Totale tijd: 868 uren, exclusief observerende- en praktijkstage.
225 contacturen, zijnde: lesdagen, individuele begeleiding, leertherapie, werkcolleges, theoretische tentamens en praktische examens, en 668 zelfstudie uren, zijnde: zelfstudie, intervisiegroep, thuis werken met cliënten en daarvan verslagen maken, lezen verplichte literatuur, voorbereiden theoretische en praktijkexamens.
ECT’s: 63

4e studiejaar
Totale tijd: 756 uren, exclusief scriptie en exclusief praktijkstage.
181 contacturen, zijnde: lesdagen, individuele begeleiding, leertherapie, werkcolleges, theoretische en praktische examens, en 600 zelfstudie uren, zijnde: zelfstudie, intervisiegroep, thuis werken met cliënten en daarvan verslagen maken, lezen verplichte literatuur, voorbereiden theoretische en praktijkexamens.
ECT’s: totaal 115, bestaande uit: 55 (lessen en zelfstudie), 5 (praktijkstage), 55 (scriptie).

Voor het curriculum van het 3e studiejaar, klik hier.
Voor het curriculum van het 4e studiejaar, klik hier.

3e jaarsstudenten doen praktijktentamen Voice Dialogue:

4e jaarsstudenten doen schriftelijk tentamen Spiritualiteit:

 

 


 

 

 

 


(Student) therapeut, en dan

Als gediplomeerd Energetisch integraaltherapeut kun je je aansluiten bij het Verbond Van Energetisch Therapeuten (VVET) en Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg (RBCZ). 
Goed te weten: Ook tijdens je studie ben je al wettelijk verplicht om je te verzekeren in het kader van de Wkkgz, dat is kortweg een klachtenregeling voor cliënten. Je kunt je als studentlid aanmelden bij de beroepsvereniging VVET, zij regelen automatisch jouw verzekering.

Door je aan te sluiten geef je blijk van professionaliteit en kwaliteit in je praktijk na te streven en jezelf te willen blijven ontwikkelen. De ASPI is er na je studie ook nog voor jou voor bij- en nascholing.
Tot ziens!

Interessant: een brief van Frans Peeters, voormalig docent regressie aan het tijdschrift 'Wetenschap in beeld'. Klik hier als je deze brief wilt lezen.

Informatieformulier. 
Inschrijven? Contact.


Planning

Jaartraining Intuïtieve Spirituele Zelfontwikkeling (JISZ)

Jaartraining Intuïtieve Spirituele zelfOntwikke... Lees meer »

werken met persoonlijkheidsdelen

Doel De module Werken met persoonlijkheidsdelen... Lees meer »