Opleiding tot energetisch Integraaltherapeut

Na de opleiding tot Energetisch begeleider heb je de mogelijkheid om jezelf diepgaand verder te ontwikkelen op hoog spiritueel niveau: de opleiding tot energetisch integraaltherapeut (voorheen genaamd: spiritueeltherapeut). dit is een opleiding op HBO niveau. 

In deze leerjaren wordt je zowel theoretisch als praktisch opgeleid in het gebruik van verschillende psychotherapeutische interventiemethoden, vanuit de spirituele invalshoek. We benutten hiervoor de essentie uit verschillende stromingen en dat maakt onze opleiding tot een eclectische.

Samen met de energetisch gerichte vaardigheden uit de eerste twee jaren heb je als energetisch integraaltherapeut een zodanig pakket van vaardigheden ter beschikking dat je cliënten met uiteenlopende hulpvragen met succes therapeutisch kunt begeleiden. Je kunt hen in contact brengen met hun bron en kunt helpen bij het herontdekken van de zin van hun leven. Door gebruikmaking van je therapeutische vaardigheden help je de cliënt de oorzaak en zin op te sporen van zijn of haar klacht(en).

In het 4e leerjaar verdiep je je kennis verder en is er uitgebreid aandacht voor regressie- en reïncarnatietherapie en de uitvoering daarvan in de Integraal Praktijk. Je leert al je vaardigheden benutten en je bent behalve theoretisch ook nu weer veel praktisch bezig. Met cliënten ook natuurlijk. 

Lesprogramma III en IV
Onze schooljaren lopen van januari tot half november. In de lesroosters houden we de schoolvakantieperioden vrij.
In het 3e leerjaar volg je gemiddeld 20 hele schooldagen, meestal op een vrijdag of een zaterdag. Daarnaast werk je met cliënten, zowel onder supervisie als zelfstandig. Dit (her)ken je intussen uit het voorgaande studiejaar. Je schrijft verslagen en maakt opdrachten.

De psychotherapeutische methoden die je leert komen voort uit de volgende praktijkvakken, waarmee we beogen de cliënt zijn of haar eigen inzichten te helpen vinden en in contact te komen met de eigen bron:

Ter ondersteuning volg je ook deze lessen: 

Gedurende deze studiejaren heb je de mogelijkheid om je kwaliteiten nog meer eigen te maken door ook deel te nemen aan:

Studiejaar III kun je eventueel verdelen over twee kalenderjaren. We kennen daartoe programma 1 en programma 2. Aan het einde van de twee jaren heb je alle vakken gevolgd en alle bijbehorende (praktijk)tentamens gedaan, waardoor je kunt doorstromen naar het 4e leerjaar.

Exameneisen, waaronder een scriptie
- Verplichte studieboeken en één optioneel boek. Kosten rond € 125,00. Deze boeken gelden voor zowel studiejaar III als IV.

- Zes verplichte leer/begeleidingstherapieën bij een daartoe door de ASPI ieo aangewezen docent. Zie aankondigingenbord op de ASPI ieo en eenmaal student onder de inlogbutton van jouw studiejaar. De kosten voor deze sessie bedragen rond de € 75,00 à € 95,00 per sessie.

- studiejaar III: 5 verslagen van 1 behandelsessie met 5 verschillende cliënten, in verschillende technieken.

- studiejaar IV: 5 verslagen van 3 behandelsessies per 5 (andere dan de hierboven genoemde) cliënten. Je doet hier dus een therapeutisch traject om zo de ontwikkeling bij je cliënt te volgen. Je leert zo over het effect van je interventies.  

De verslagen worden ingeleverd op data die in het lesrooster staan. Je verslagen worden inhoudelijk van feedback voorzien door vakdocenten.
Is het lastig voor je om aan voldoende cliënten te komen? Doe dan gerust een beroep op de cliëntdatabase van de ASPI ieo. Ook 1e en 2e jaarsstudenten zijn vaak graag je oefencliënt!

Scriptie
Als je dat wenst, kun je in het 3e leerjaar al met je afstudeerscriptie starten. Je krijgt hiertoe voorlichting in het begin van het 3e studiejaar. 

Om in november je diploma in ontvangst te kunnen nemen, lever je je scriptie in je laatste studiejaar in op 30 juni. Steeds vaker komt het voor dat we hierover een persoonlijke afspraak maken. Je kunt het maken en inleveren van je scriptie ook uitstellen naar een jaar later. Houd er rekening mee dat er dan extra kosten aan verbonden zijn. Wacht je nog langer, dan zul je ook een deel van de lessen opnieuw moeten volgen, we willen immers dat je bijblijft in de ontwikkelingen van ons vakgebied.

Vrijstelling
Als je bijvoorbeeld een opleiding NLP of psychologie hebt gedaan en met een diploma hebt afgerond, kun je in aanmerking komen voor vrijstelling van deze vakken. Neem gerust contact met ons op om te overleggen als je het idee hebt dat jij in aanmerking komt voor vrijstelling van een bepaald vak.

3e jaarsstudenten doen praktijktentamen Voice Dialogue:

4e jaarsstudenten doen schriftelijk tentamen Spiritualiteit:

 

 


 

 

 

 Therapeut en dan

Als gediplomeerd Energetisch integraaltherapeut kun je je aansluiten bij het Verbond Van Energetisch Therapeuten (VVET) en Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg (RBCZ). Door je aan te sluiten geef je er blijk van kwaliteit na te streven en jezelf te willen blijven ontwikkelen. De ASPI ieo is er dan ook nog voor jou, met de vele mogelijkheden voor bij- en nascholing. Tot ziens!

Interessant: een brief van Frans Peeters, voormalig docent regressie aan het tijdschrift 'Wetenschap in beeld'. Klik hier als je deze brief wilt lezen.

Informatieformulier. 
Inschrijven? Contact.


Planning

Reïncarnatietherapie (bijscholing)

Deze lessen zijn bedoeld als: - aanvulling op h... Lees meer »