Zoeken in de website

Inschrijven Nieuwsbrief

Opleiding tot Energetisch begeleider (EB)

In het eerste leerjaar leg je de belangrijke en stevige basis voor het vervolgonderwijs naar het vak van de energetisch begeleider. In dit studiejaar leer je stap voor stap energetisch gerichte vaardigheden kennen en (verder) ontwikkelen. Deze vaardigheden kun je direct in de praktijk toepassen; eerst in je intervisiegroep, dan onder supervisie met cliënten op de academie en onder 1-op-1 begeleiding van een docent en na je eindexamen zelfstandig in je eigen praktijk.

Het is goed om je te beseffen dat je al na deze gedegen opleiding al enorm veel voor je medemens kunt betekenen. Het is een opleiding waar jij als persoon ook enorm door groeit, dus doe deze opleiding ook gerust als je (nog) niet van plan bent om een eigen praktijk te starten.

Werken op het energetische niveau en luisteren zijn de grote kwaliteiten van de energetisch begeleider, vanuit een spirituele levenshouding.

Lesprogramma
In het kader van basisgesprekstechnieken:
- Socratisch gesprek
- NLP basisniveau
- Spiritualiteit
- Omgaan met lastige mensen, inclusief oefenen met een trainingsacteur

In het kader van basiskennis voor de praktijkvakken:
- Intake
- Intervisie (theorie)
- Kernkwaliteiten
- Suggesties

Praktijkvak Auralezen:
- Theorie Auralezen
- Practica met cliënten auralezen
- Werken met cliënten onder supervisie van je docent
- Intervisie (praktijk)

Praktijkvak TH/CE (therapeutic healing/ Chinese energetica):
- Theorie therapeutic healing
- Theorie Chinese energetica
- Practica met cliënten TH/CE
- Werken met cliënten onder supervisie van je docent
- Intervisie (praktijk)

Basis therapeutisch gerichte vakken:
- Stervensbegeleiding
- Focussen
- Practicum focussen met cliënten
- Werken met cliënten onder supervisie van je docent
- Intervisie (praktijk)

Als je twijfelt over bijvoorbeeld het volgen van een of meer praktijkvakken of wat nu het beste bij je past, dan kun je altijd een adviesgesprek aanvragen met de directeur van de ASPI.

Vrijstelling?
Als je (bij voorbeeld) elders al een opleiding NLP of stervensbegeleider met een diploma
of certificaat hebt afgerond, kan je in aanmerking komen voor vrijstelling van deze vakken. Neem gerust contact met ons op om te overleggen.

Als je aan alle exameneisen hebt voldaan (zie het overzicht hieronder), kom je in aanmerking voor het diploma energetisch begeleider.

Exameneisen

 • Verplichte studieboeken, kosten totaal rond € 65,00.
 • Een individuele sessie leer/begeleidingssessie met een hulpvraag bij een van de door de
  ASPI aangewezen docent. Afhankelijk bij wie je de sessie doet, zijn de kosten voor deze sessie tussen de € 85,00 à € 125,00.
 • Geldig bewijs van reanimatie. Deze cursus kun je op de ASPI volgen en kost (in 2019) € 65,00 pp.
  Planning. Inschrijven.
  De factuur voor deze cursusdag kun je, samen met je reanimatiebewijs, ná de lesdag, insturen naar je ziektekostenverzekeraar voor een (deel) vergoeding vanuit je aanvullende verzekering.
 • Observerende stage.
 • Intervisieverslag van een bijeenkomst met je intervisiegroep.
 • Je hebt alle theoretische en praktische examens afgerond met het cijfer 6 of hoger.

Voor de tarieven kun je hier klikken.

Tijd en ECT
Totale tijd: 588 uren, exclusief observerende- en praktijkstage op energetisch niveau. 146 contacturen, zijnde: lesdagen, individuele begeleiding, leertherapie, werkcolleges, theoretische en praktische examens, en 442 zelfstudie uren, zijnde: zelfstudie, intervisiegroep, thuis werken met cliënten en daarvan verslagen maken, lezen verplichte literatuur, voorbereiden theoretische en praktijkexamen.
ECT’s: 42.

Voor het curriculum van het 2e studiejaar, klik hier.

Als student in de opleiding tot Energetisch begeleider kun je je aansluiten bij het Verbond Van Energetisch Therapeuten (VVET) en Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg (RBCZ). 
Goed te weten: Ook tijdens je studie ben je al wettelijk verplicht om je te verzekeren in het kader van de Wkkgz, dat is kortweg een klachtenregeling voor cliënten. Je kunt je als studentlid aanmelden bij de beroepsvereniging VVET, zij regelen automatisch jouw verzekering. Door je aan te sluiten geef je blijk van professionaliteit en kwaliteit in je praktijk na te streven en jezelf te willen blijven ontwikkelen. Mocht je besluiten om na het 2e studiejaar te stoppen met de opleiding, dan is de ASPI er na je studie ook nog voor jou voor bij- en nascholing. Je kunt echter alleen lid van de VVET blijven als je doorstroomt naar het 3e en 4e studiejaar. 

Je bent Energetische begeleider, en nu?
Na deze studie kan je vanuit een spirituele attitude cliënten op energetisch niveau begeleiden. Luisteren is een van je belangrijkste kwaliteiten. Daarbij zul je merken dat je geleerde energetische vaardigheden welkome en belangrijke hulpmiddelen zijn. Zo kun je de cliënt nét die ondersteuning bieden die hij of zij nodig heeft om weer zelfstandig verder te kunnen. Vaak ontstaat er de behoefte aan meer, verdieping! Dus ......

Energetisch integraaltherapeut (EIT)
Verder in het 3e studiejaar (hbo niveau). Veel studenten gaan door omdat deze opleiding je a. persoonlijk heel veel brengt en b. er behoefte is ontstaan om cliënten op therapeutisch niveau bij te staan in zingeving, voor het daadwerkelijke spirituele niveau, nieuwsgierig naar hypnotherapie en het werken met deelpersoonlijkheden van je medemens, reïncarnatiefilosofie en - therapie en nog veel meer! 

Je vooropleidingsniveau is HAVO of MBO. Is dit bij jou anders? Vraag ook dan gerust een gesprek aan met de directeur voor jouw doorstroommogelijkheden! 

Foto rechts: ASPI, de zonnige trap naar boven.

Ilse, voormalig student energetisch begeleider, over de eerste lesdag Auralezen:
"Hoe ik het ervaren heb? Een geweldig les-weekend weer. Leuk om docent Anja weer te zien en les te krijgen over haar kwaliteit, auralezen. Ik ging er blanco in en op de achtergrond de gedachte: zou ik het ook kunnen? Anja garandeerde dat ik op het einde van de dag een bevestigend antwoord zou krijgen: Yes, you can! En inderdaad, het ging me makkelijker af dan ik had gedacht. Ik liet al mijn gevoelens en beelden stromen als een kind zo ongedwongen. De opdracht was immers, laat alles komen en spreek het uit. Heerlijk bevrijdend effect ook! Voor mij persoonlijk gaf het me weer meer zelfvertrouwen in mijn eigen kunnen en tevens was het een spiegel die ik me zelf kon voorhouden. We  kunnen zelfs spreken van een win win situatie. Dus Karin, een super weekend en ik denk dat ik voor de hele groep kan spreken,  want zoals ik het ervaarde hadden we allemaal de glinsteringen in onze ogen en een lichtkrans om ons heen die heel ver reikte! (ik  denk dus dat ik me wel ga opgeven voor auralezen)." 
Toegevoegd door het management: Ilse meldde zich aan voor zowel de module TH als AL (en is met glans geslaagd :-)!

Planning

Jaartraining Intuïtieve Spirituele Zelfontwikkeling (JISZ)

Jaartraining Intuïtieve Spirituele zelfOntwikke... Lees meer »

werken met persoonlijkheidsdelen

Doel De module Werken met persoonlijkheidsdelen... Lees meer »