Hypnotherapie / praktijkaanvullende module

Bijna ieder mens heeft een natuurlijk verlangen naar gezondheid, innerlijke- en materiële zekerheid, verbondenheid met zichzelf, de buitenwereld en erkenning van anderen. Je zou het kunnen omschrijven als het verlangen naar een zinvol en gelukkig leven, zonder pijn.
We worden echter maar al te vaak geconfronteerd met pijnlijke emoties en ingrijpende gebeurtenissen. Hierbij kun je denken aan problemen, aan het vasthouden aan beperkende en destructieve gedachten, angsten die je al lang bij je draagt, de gevolgen van shock, terugkerend vervelend gedrag, enzovoort.

Hypnotherapie is een heel effectieve therapie om inzicht te krijgen in het bovenstaande. Het overwinnen van heel veel uiteenlopende en vaak onbegrijpelijke problemen en het verwerken ervan.
De cursus bestaat uit 14 lesblokken van 2 uur, verdeeld over 7 dagen. In het eerste deel van een blok wordt de theorie van de hypnotherapie behandeld en in het tweede deel wordt er een demonstratie gegeven en praktisch geoefend m.b.t de verschillende technieken en interventies.

Programma:

Blok 1 
- Het verschijnsel hypnose psychologisch ver­klaard, contra-indicaties
- Inductie traditioneel, deductie, ontspanningstechnieken

Blok 2
- Het verschijnsel hypnose neurofysiologisch verklaard, het vegetatieve en autonome zenuwstelsel
- Andere inducties, ik-sterktetechnieken, ankeren

Blok 3
- Drie typen van mensen m.b.t. de trance-beleving
- Werken op verstandelijk niveau, met symbolen en gevoelens

Blok 4
- Dieptes en verdieping van de trance, stress-schema’s
- Werken met associatie en dissociatie

Blok 5
- Het levensplan van de mens, compensa­tie, overcompensatie en vluchtgedrag, schema ‘Individual Psychologie’ van Adler
- Sensitization en desensitization

Blok 6
- Somatoforme stoornissen (oude ‘neurosen’) en hun ontstaan
- Regressietechnieken

Blok 7
- Psychisch trauma, fobieën, allergieën, werking van het geheugen
- Reïncarnatietechnieken

Blok 8
- Ontdekkende technieken 1
- Symbolistisch werken aan de persoonlijk­heid

Blok 9
- Ontdekkende technieken 2
- Gevisualiseerd en ideomotorisch

Blok 10
- Coping
- Technieken voor ontbrekende coping

Blok 11
- Afsluiting van de therapie 1
- Zelfhypnose, technieken voor pijnbeheersing en pijnbestrijding

Blok 12
-  Afsluiting van de therapie 2
- Therapie-afsluitende technieken

Blok 13 en 14
- Herhaling diverse items / praktisch oefenen op elkaar

Instroomeisen
- Diploma spiritueelbegeleider of energetisch begeleider (behaald bij de ASPI);
- Al therapeut zijn in spirituele, energetische of andere discipline (aan te tonen met een diploma).

Verplichte literatuur
Jos Olgers, Handboek hypnotherapie. Bij Bol.com voor € 45,00.
Of met 5% korting bij de ASPI boekenleverancier. Vraag bij het ASPI secretariaat om de inlog- en bestelcode.

Kwalificatie-voorwaarden voor afsluitend certificaat
a.   Presentie: maximaal één lesblok van twee uur mag gemist worden.
b*. Theoretische toets over de lesstof en de verplichte literatuur
     (te beoordelen met een cijfer tussen 0 en 10); € 45,00
c*. Praktijktoets in onderling wisselende therapeut/cliëntrol
     (te beoordelen met een letter O, M, V, G, U, zijnde Onvoldoende, Matig,
     Voldoende, Goed, Uitstekend
). Examinator: C.G. (Karin) Groot: € 65,00.
d*. Na behalen van de onder b en c genoemde toetsen: tweemaal werken
     met hypnotherapie met een cliënt met een hulpvraag onder supervisie
     van een daartoe door de ASPI bevoegde therapeut: ± € 95,00 per keer.

* = Optioneel onderdeel, behalve als je in aanmerking wilt komen voor het diploma Energetisch integraaltherapeut, dan zijn deze onderdelen verplicht.

Docent: Frans Peeters
Kosten: zie tarieven

Dit zijn enkele modules die je kan volgen