Helend werken in de lagen van de aura

Kortweg leer je in deze module een volledige techniek om helend te werken in het energieveld van de ander; je cliënt die daar om vraagt. De behandeling bestaat uit het healen van de zeven auralagen en de zeven hoofdchakra's.

Door deze behandeling, die je doet met je handen, reinig je volgens een vast systeem elke auralaag en help je de chakra's zich te openen.

Het doel is om (meer) balans aan te brengen in het energieveld van de ander waardoor deze zich prettiger gaat voelen en vervolgens zijn of haar helende vermogen zelf aanspreekt.

In deze module leer je
- het hoe en waarom van het ontspannen van jezelf voordat je aan zo'n behandeling begint;
- krijg je kennis over de afzonderlijke auralagen;
- inzicht in de werking van de chakra's;
- het stappenplan van de behandeling.

Theorie, meditatie en praktische oefening worden afgewisseld.

De module bestaat uit twee hele dagen (of vier halve dagen) en een dagdeel.

Zelf meebrengen: een yogamatje en badlaken voor op de behandeltafel.

Maximaal 14 cursisten.

Docent: Karin Groot.
Kosten: zie tarieven

Iedereen kan zich inschrijven voor deze module, waarbij gezegd moet worden dat studenten van de ASPI ieo en mensen die andere energetisch getinte opleidingen hebben gevolgd voor een deel herhaling zullen ervaren wat betreft de informatie over de aura en de chakra's. Je kunt dit onderdeel dan beschouwen als het opfrissen van je kennis.

Dit zijn enkele modules die je kan volgen