Zoeken in de website

Inschrijven Nieuwsbrief

leertherapie ASPI III en IV


Leertherapie is een van de eindtermen van het afstudeerprogramma.

Tijdens de leertherapie onderga je een interventietechniek of een combinatie daarvan volgens het integraalpraktijk principe. Je hebt dus, net als je eigen cliënten, een hulpvraag. Je ondergaat de therapie als cliënt en tegelijkertijd mag je als collega-therapeut i/o je vragen stellen aan de leertherapeut. Het is de bedoeling dat je zoveel mogelijk met je eigen studentenintervisiegroep naar deze leertherapieën toegaat. Zo leer je meer, en van elkaar.

In totaal onderga je zes maal een therapie, die je verspreidt over leerjaar drie en vier. Van deze zes keer mag je twee keer naar dezelfde therapeut. De andere vier keer ga je telkens naar een andere therapeut. Je consulteert dus ten minste vijf keer een andere leertherapeut. Je kunt daarvoor terecht bij de daartoe aangewezen leertherapiedocenten. Je vindt ze in de lijst leertherapeuten (zie hieronder). Alleen hun handtekening is geldig op je leertherapiekaart.

Aan het einde van de sessie kun je je therapeut contant betalen (de kosten voor leertherapie zijn dus niet in het collegegeld inbegrepen) en je leertherapiekaart laten aftekenen door de betreffende therapeut.

Lijst leertherapeuten ingaande 14-06-2014
Nb. De leertherapeuten hanteren hun eigen tarief. Vraag er vooraf naar.

Planning

JISZ 2021-2022 afsluitend tentamen

Schriftelijk afsluitend tentamen Jaartraining I... Lees meer »

Auralezen

Door een aurareading kan je een ander helpen zi... Lees meer »