Zoeken in de website

Inschrijven Nieuwsbrief

Jouw kennismaking met de ASPI Intuïtieve & energetische opleidingen (ASPI ieo)

Onze opleidingen tot energetisch begeleider (EB) en energetisch integraaltherapeut (EIT) verbinden en integreren de verschillende, reguliere én niet-reguliere disciplines in de psychosociale gezondheidszorg. We stimuleren studenten om de traditionele grenzen tussen vakgebieden, theoretische ideologieën en andere invalshoeken te toetsen, te doorbreken en te integreren. 

ASPI ieo-filosofie
Voor ons geldt de kernwaarde dat ieder mens gerespecteerd en onbevooroordeeld benaderd dient te worden. Studenten werken daarom voortdurend aan zichzelf. Ze doen dat in het eerste studiejaar, de Jaartraining Intuïtieve Spirituele Ontwikkeling (JISO), en ook in de studiejaren daarna. Wie zichzelf heeft leren kennen, kan onderscheid maken tussen wat van de ander is van en van zichzelf. Dat maakt de weg vrij om onbetrokken betrokken te zijn en een ander daadwerkelijk te kunnen ondersteunen en begeleiden. De ASPI ieo-docenten belichten in hun lessen verschillende invalshoeken en filosofische denkkaders, daarbij hebben zij allen onze filosofie als uitgangspunt.
 
Voor wie is de ASPI ieo?
Onze opleidingen vallen onder de categorie volwasseneneducatie. Het werken met mensen volgens onze filosofie, vereist enige levenservaring. Voor toegang tot de JISO hanteren we een leeftijdsgrens van 24 jaar. Ben je jonger en heb je interesse? Neem gerust contact met ons op om te overleggen. Steeds meer jongere mensen zijn spiritueel al zo wijs, dat zij gemakkelijk ook de toelatingsprocedure doorgaan.
De totale opleiding kun je in deeltijd over een periode van vier jaar afronden, waarbij een volledige dagtaak geen belemmering vormt.
 
Onafhankelijkheid
Als onafhankelijke en particuliere onderwijsinstelling wordt de ASPI ieo niet door de overheid gesubsidieerd. Wel zijn werkgevers regelmatig bereid om de studiekosten geheel of gedeeltelijk te vergoeden. Verder is er de belastingdienst die zowel bij de aftrek van de studiekosten als bij de opzet van een eventuele praktijk een deel van de kosten kan vrijstellen. De opleiding kan regelmatig ook met behoud van een uitkering worden gevolgd.
je kunt rechtstreeks informatie vragen bij de genoemde instanties. Heb je daarbij schriftelijke informatie nodig van de ASPI ieo? Laat het ons weten, we helpen je graag.
 
Kwaliteitswaarborg
De 4-jarige opleiding tot energetisch integraaltherapeut (voorheen: spiritueeltherapeut) heeft een intentieverklaring van het Verbond Van Energetische Therapeuten (VVET). Daarnaast beschikt eigenaresse en directeur van de ASPI ieo, Karin Groot, als zelfstandig therapeut over twee AGB-codes waardoor zij is opgenomen in het Vektis-register. Dit register wordt door de zorgverzekeraars gezien als een kwaliteitswaarborg voor haar therapieën. Dat wil overigens niet zeggen dat de sessies altijd (deels) vergoed worden. Informeer dit bij je ziektekostenverzekeraar. Karin studeert momenteel Didactiek in het hoger onderwijs aan de HAN.

Tip: wist je al dat onze jaarlijkse reanimatie/AED cursus, die gericht is op het reanimeren van zowel volwassenen als kinderen, ook door de zorgverzekeraars aan jou vergoed wordt?

Inschrijven & informatie
Via de button Opleidingen, bovenaan de site, lees je meer over de verschillende opleidingen. Als je de wens hebt om je in te schrijven voor een opleidingsjaar, dan kan je dat kenbaar maken via het inschrijfformulier, waarna we je het speciale inschrijfformulier voor de opleiding per post toezenden. Je mag natuurlijk ook altijd mailen of bellen voor verdere informatie. En natuurlijk kun je de opleiding, en dan met name het JISO jaar ook eerst ervaren door mee te doen aan een introductieworkshop.
 
Omgang, klachten en suggesties
We hechten groot belang aan een informele omgang tussen managementteam, docenten en studenten. Voor ieder geldt hierin een onbevooroordeelde en open houding. Hierdoor zijn ongenoegens in de omgang met elkaar of tijdens een activiteit al in een zeer vroeg stadium bespreekbaar, waardoor ze kunnen worden opgelost. 
Opmerkingen van studenten en docenten beschouwen we als waardevolle feedback. We staan open voor persoonlijke gesprekken. Tevens er is een klachtenprocedure, die voorziet in een klachtencommissie die zich buigt over een schriftelijk geformuleerde klacht en hierover een uitspraak doet. Een en ander is vastgelegd in het reglement klachtenprocedure.  
  

 

 

Planning

Reïncarnatietherapie (bijscholing)

Deze lessen zijn bedoeld als: - aanvulling op h... Lees meer »