Zoeken in de website

Inschrijven Nieuwsbrief

Filosofie van de academie

De Academie is van mening dat ieder mens gerespecteerd en dus onbevooroordeeld benaderd dient te worden. Het feit dat wij allen uniek en dus niet gelijk zijn, staat los van het feit dat ieder mens gelijkwaardig is. Vanuit deze instelling kunnen wij zoeken naar datgene wat mensen verbindt en heel maakt. Dit geeft een ieder de mogelijkheid flexibel en tolerant te zijn (of te worden), zowel naar zichzelf als naar anderen. Een open houding waarin ieder mens eigen verantwoording voor zichzelf en zijn keuzen in dit leven neemt, wetend dat hij een netwerk van vrienden om zich heen kan creëren. Een netwerk dat kan inspireren, stimuleren en  waar nodig als vangnet kan dienen.

Samen zoeken naar nieuwe wegen

’Samen’ is het sleutelwoord van de Academie voor Spirituele Integratie. Dit samen functioneren vereist verdraagzaamheid ten opzichte van 'andersdenkenden'. Zowel studenten als docenten aan de Academie zijn bereid hun bewustzijn te verruimen zodat zij mensen kunnen activeren om mee te werken aan het welzijn van de medemens waar ook ter wereld.

De Academie heeft docenten aangetrokken die verschillende invalshoeken en filosofische denkkaders belichten tijdens hun lessen, doch die allen dezelfde basishouding hebben waardoor de overdracht van bovengenoemde waarden en normen van de Academie gewaarborgd zijn. En zo zal de Academie haar studenten door middel van een gevarieerd programma activeren tot het zelfstandig zoeken naar waarheid.

 

          Ontdek de veelkleurige persoonlijkheid die je bent
          en wees het dan expres.
 

          Contact

Planning

JISZ 2021-2022 afsluitend tentamen

Schriftelijk afsluitend tentamen Jaartraining I... Lees meer »

Auralezen

Door een aurareading kan je een ander helpen zi... Lees meer »