Zoeken in de website

Inschrijven Nieuwsbrief

Afl. 5 Logica

Exclusief voor de ASPI geschreven.

Tijdens mijn opvoeding heb ik geleerd om mijn verstand goed te gebruiken. ‘Denk even na’, een mantra waarmee we ook nu nog de jeugd opvoeden. Lang heb ik gedacht dat logica, de rede, het verstand het hoogste goed was. Het hele leven moest er op gericht worden zo slim mogelijk te worden. Niet vreemd als kind van de verlichting. Pas nu ik langzaam meer leer over spiritualiteit komt het inzicht dat alleen het mentale wel heel eenzijdig is. En zeg nou eerlijk, deze wereld is toch alles behalve logisch.

In tegenstelling tot wat wel eens door een enkeling wordt beweerd, heeft de technologische ontwikkeling volgens mij nog geen grens bereikt. Die ontwikkeling zal gewoon doorgaan. Volgens mij is het de centrale rol die technologie in onze samenleving heeft bereikt die tegen een grens aanloopt. Technologie zal dienstbaar gemaakt worden aan de mens. Niet andersom, zoals het voor mij momenteel voelt.

Anders kan ik niet verklaren waarom om mij heen zoveel mensen langzaam wakker worden. Waarom grote bedrijven het zo moeilijk hebben, waarom overheden het even niet meer weten. Waarom onze maatschappij in de volle breedte lijkt vast te lopen, als een schip op de klippen.

Het wordt tijd om de logica, het verstand te integreren met de overige aspecten van het leven. Niet om het verstand blind te volgen. Maar een harmonieuze samenwerking tussen fysiek, emotioneel, rationeel en voor deze keer zal ik de vierde intuïtie noemen.

Ik ben dankbaar voor mijn verstand. Ik ben ook dankbaar dat mijn hoofd in dienst staat van mijn hart. Dat is niet altijd zo geweest.

Ook op wereldschaal was de verlichting nodig om de mens vooruit te brengen. De religie van voor de verlichting ontkende de fysieke wereld zoals deze was. Blijkbaar was de verlichting nodig om het fysieke en mentale goed onder ogen te zien. Nu we de laatste jaren doorschieten naar de kant van de spirituele ontkenning, is volgens mij de tijd gekomen om de logica in dienst te gaan stellen van de mensheid. Hoe we dat doen? Tja, daarvoor is geen logische uitleg. Ik kan alleen de aanwijzingen in onze tijd hiervoor interpreteren.

Voordat ik in aanraking kwam met spiritualiteit ontmoette ik wel eens mensen die iets eigenaardigs hadden. Vaak werden ze door de omgeving als een beetje gek bestempeld. Die? Daar is een steekje aan los!

En van de leraren die ik in de spiritualiteit de laatste jaren ben tegengekomen hebben velen een zweem van eigenaardigheid om zich heen hangen. De dingen die ze zeggen zijn niet altijd even logisch. Gevoel is niet logisch, liefde is niet logisch.

Gek wil zeggen dat iets niet loopt volgens de wetten van de logica. En logica is het domein van het brein. Wat ik zoek is de weg van het hart.

Noem me maar gek, te ontwaken in dienstbaarheid aan het geheel.

Irene Suis Hakjes

 

Planning

JISZ 2021-2022 afsluitend tentamen

Schriftelijk afsluitend tentamen Jaartraining I... Lees meer »

Auralezen

Door een aurareading kan je een ander helpen zi... Lees meer »